Pretekli dogodki: ABC Dolžniških naložb

torek, 28. november 2023

ABC Dolžniških naložb

Ljubljanska borza je v torek, 28. novembra 2023, ob 9:30 uri, organizirala webinar »ABC Dolžniških naložb«:

Udeleženci so imeli priložnost spoznati različne vidike dolžniških naložb, ugotovili kdaj je pravi čas za vstop ali izstop iz samih naložb, kateri so najnovejši trendi na dolžniškem trgu ter kako se državna zakladnica zadolžuje na kapitalskih trgih.

Na webinarju so sodelovali:
  • Matjaž Lorenčič, Član uprave, Ilirika BPH d.d., ki nam je predstavil dolžniške vrednostne papirje;
  • Aleš Čačovič, Višji upravljalec investicijskih skladov, Triglav Skladi, ki je govoril o obvezniških skladih;
  • Gašper Adlešič, Vodja oddelka za izvrševanje transakcij z državnim dolgom, Ministrstvo za finance, ki nam je predstavil vlogo državne zakladnice v svetu dolžniških naložb ter
  • Karmen Pogorevc, Vodja za razvoj in prodajo, Ljubljanska borza, moderator dogodka

Dogodek je bil uspešen, saj smo zabeležili preko 130 registriranih udeležencev.