Načini trgovanja: Avkcijski način trgovanja

Avkcijski način se uporablja za trgovanje z manj likvidnimi instrumenti.

V avkciji si zaporedno sledita faza upravljanja z naročili in faza oblikovanja tečaja.

Faza upravljanja z naročili

V fazi upravljanja z naročili lahko vsi borzni člani na trg vnašajo nova naročila ter spreminjajo in brišejo obstoječa naročila. Sklepanje poslov v tej fazi ni možno. Z namenom preprečitve potencialne manipulacije otvoritvenega tečaja, se po preteku vnaprej definiranega časa, ta faza zaključi v naključnem trenutku znotraj dvo-minutnega časovnega intervala.

Faza oblikovanja tečaja

Nato se izvede faza oblikovanja tečaja, v okviru katere se, po principu izvršitve največje možne količine naročil, v istem trenutku in po istem tečaju (tečaju avkcije) sklenejo vsi posli.