Pravna regulativa: Pravila borze in drugi akti

PRAVILA Datum objave Veljavnost

Pravila borze - čistopis z dne 27. 05. 2020

27.05.2020 11.06.2020 oz. 01.01.2021

Spremembe in dopolnitve Pravil borze, z dne 7. 4. 2020

27.05.2020 11.06.2020 oz. 01.01.2021