Trgovanje: Vzdrževalci likvidnosti

Vzdrževanje likvidnosti izboljšuje likvidnost finančnim instrumentom in pripomore k temu, da se vlagatelji z več zaupanja odločajo za investiranje vanje.
 
S pridobitvijo vzdrževalca likvidnosti preide finančni instrument, s katerim bi se sicer trgovalo v avkcijskem načinu trgovanja, v neprekinjeno trgovanje.
 
Status vzdrževalca likvidnosti lahko pridobi vsak borzni član. Status se podeli borznemu članu na njegovo zahtevo, na podlagi predhodnega izpolnjevanja predpisanih pogojev.

Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti, zahteve in kriteriji za dodelitev statusa vzdrževalca likvidnosti ter sam postopek te dodelitve so podrobno opisani v Navodilih za vzdrževalce likvidnosti

Aktualno

Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri CICG in PETG
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri ICSLO in ICCRO
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri KRKG in ZVTG
Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti - december 2022
Sprememba minimalne velikosti ponudbe za VL za delnice PETG zaradi cepitve 
Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti - september 2022