Trgovanje: Vzdrževalci likvidnosti

Vzdrževanje likvidnosti izboljšuje likvidnost finančnim instrumentom in pripomore k temu, da se vlagatelji z več zaupanja odločajo za investiranje vanje.
 
S pridobitvijo vzdrževalca likvidnosti preide finančni instrument, s katerim bi se sicer trgovalo v avkcijskem načinu trgovanja, v neprekinjeno trgovanje.
 
Status vzdrževalca likvidnosti lahko pridobi vsak borzni član. Status se podeli borznemu članu na njegovo zahtevo, na podlagi predhodnega izpolnjevanja predpisanih pogojev.

Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti, zahteve in kriteriji za dodelitev statusa vzdrževalca likvidnosti ter sam postopek te dodelitve so podrobno opisani v Navodilih za vzdrževalce likvidnosti

Aktualno

Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument RS94
Vzdrževanje likvidnosti za nova ETF-a z oznako ICASH in ICBET
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri TLSG
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri KRKG in ZVTG
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument RS93
Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti - december 2023
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniška instrumenta RS79 in RS81
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri NLBR
Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti - september 2023
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument DZ106
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument DZ105
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument TZ208
Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti - junij 2023
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument DZ104
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniške instrumente z naslednjimi oznakami: RS80, RS82, RS89, RS91, OZ18, DZ101, DZ102, DZ103, SZ134, SZ135, SZ136 in TZ206
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri POSR
Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti - marec 2023
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri CICG in PETG
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri ICSLO in ICCRO
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri KRKG in ZVTG