Trgovanje: Vzdrževalci likvidnosti

Vzdrževanje likvidnosti izboljšuje likvidnost finančnim instrumentom in pripomore k temu, da se vlagatelji z več zaupanja odločajo za investiranje vanje.
 
S pridobitvijo vzdrževalca likvidnosti preide finančni instrument, s katerim bi se sicer trgovalo v avkcijskem načinu trgovanja, v neprekinjeno trgovanje.
 
Status vzdrževalca likvidnosti lahko pridobi vsak borzni član. Status se podeli borznemu članu na njegovo zahtevo, na podlagi predhodnega izpolnjevanja predpisanih pogojev.

Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti, zahteve in kriteriji za dodelitev statusa vzdrževalca likvidnosti ter sam postopek te dodelitve so podrobno opisani v Navodilih za vzdrževalce likvidnosti

Aktualno

Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniška instrumenta OZ20 in SZ143
Nov vzdrževalec likvidnosti pri POSR
Dolžnosti vzdrževalcev likvidnosti - marec 2024
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniška instrumenta DZ107 in SZ141
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument RS94
Vzdrževanje likvidnosti za nova ETF-a z oznako ICASH in ICBET
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri TLSG
Podaljšanje vzdrževanja likvidnosti pri KRKG in ZVTG
Nov vzdrževalec likvidnosti za dolžniški instrument RS93

 

Arhiv