Sistem trgovanja: Korak kotacije

Ljubljanska borza je s 1. januarjem 2018 uvedla režim minimalnega premika tečajev delnic v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima za korake kotacije za delnice, potrdila o lastništvu in investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi.

Revizija koraka kotacije se izvede 1-krat letno in velja od 1. aprila tekočega leta do 31. marca naslednjega leta. 

Ob vsaki spremembi obsega likvidnosti se iz trgovalnega sistema Xetra® T7 umaknejo vsa odprta naročila, ki ne ustrezajo koraku likvidnosti za določen lastniški instrument.
 • Preglednica korakov kotacije iz Priloge Delegirane Uredbe (EU) 2017/588
 •   0 ≤ povprečno dnevno število poslov < 10 10 ≤ povprečno dnevno število poslov < 80 80 ≤ povprečno dnevno število poslov < 600 600 ≤ povprečno dnevno število poslov < 2 000 2 000 ≤ povprečno dnevno število poslov < 9 000 9 000 ≤ povprečno dnevno število poslov
  Obseg likvidnosti 1 2 3 4 5 6
  0 ≤ tečaj < 0,1 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
  0,1 ≤ tečaj < 0,2 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001
  0,2 ≤ tečaj< 0,5 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001
  0,5 ≤ tečaj < 1 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001
  1 ≤ tečaj < 2 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002
  2 ≤ tečaj < 5 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005
  5 ≤ tečaj < 10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
  10 ≤ tečaj < 20 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002
  20 ≤ tečaj < 50 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005
  50 ≤ tečaj < 100 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
  100 ≤ tečaj < 200 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02
  200 ≤ tečaj < 500 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05
  500 ≤ tečaj < 1 000 5 2 1 0,5 0,2 0,1
  1 000 ≤ tečaj < 2 000 10 5 2 1 0,5 0,2
  2 000 ≤ tečaj < 5 000 20 10 5 2 1 0,5
  5 000 ≤ tečaj < 10 000 50 20 10 5 2 1
  10 000 ≤ tečaj < 20 000 100 50 20 10 5 2
  20 000 ≤ tečaj < 50 000 200 100 50 20 10 5
  50 000 ≤ tečaj  500 200 100 50 20 10
  Izračun povprečnega dnevnega števila poslov se za vsak lastniški instrument, glede na likvidnost, opravi s strani pristojnega nadzornega organa.
  Podatki so objavljeni na spletni strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) v registru Transparency Calculation Results for Equity Instruments.
Oznaka ISIN Razred Najboljši nakupni tečaj Korak kotacije na nakupni strani Najboljši prodajni tečaj Korak kotacije na prodajni strani
 • Oznaka
 • ISIN
 • Razred