Načini trgovanja: Neprekinjen način trgovanja

Ta način trgovanja je namenjen trgovanju z bolj likvidnimi instrumenti.
 
V osrednji fazi neprekinjenega načina trgovanja si zaporedno sledijo otvoritvena avkcija, neprekinjeno trgovanje in zaključna avkcija.

Otvoritvena avkcija

V otvoritveni avkciji si zaporedno sledita faza upravljanja z naročili in faza oblikovanja tečaja.
 
V fazi upravljanja z naročili lahko vsi borzni člani na trg vnašajo nova naročila ter spreminjajo in brišejo obstoječa naročila. Sklepanje poslov v tej fazi še ni možno. Z namenom preprečitve potencialne manipulacije otvoritvenega tečaja, se po preteku vnaprej definiranega časa, ta faza zaključi v naključnem trenutku znotraj eno-minutnega časovnega intervala.
 
Nato se izvede faza oblikovanja tečaja, v okviru katere se, po principu izvršitve največje možne količine naročil, v istem trenutku in po istem tečaju (tečaju avkcije) sklenejo vsi posli.

Neprekinjeno trgovanje

V času neprekinjenega trgovanja je omogočeno takojšnje sklepanje poslov. Posel se sklene takoj, ko je naročilo na eni strani trga (npr. nakupno) možno povezati in vsaj delno izvršiti z naročilom na drugi strani trga (npr. prodajno). Možnost sklenitve posla se v trgovalnem sistemu preverja neprekinjeno in ob vsaki spremembi vnesenih naročil na trgu. Posli se sklepajo po vrstnem redu, ki ga določata tečaj in časovna oznaka naročila.

Zaključna avkcija

Zaključna avkcija deluje po enakem principu kot otvoritvena avkcija in je sestavljena iz enakih faz.