O borzi: Nagrade Ljubljanske borze

Nagrade Ljubljanske borze 


Nagrade Ljubljanske borze so namenjene promociji borznih družb in članov in so tradicionalno podeljene vsako leto v decembru za opazovano obdobje enega leta. V letu 2019 so bile nagrade podeljene 10. decembra, v sklopu tradicionalne Investicijske konference Ljubljanske borze. V letu 2019 je bila prvič podeljena tudi Nagrada za najboljše odnose z vlagatelji.

Kategorije nagrad so naslednje:
 • Delnica leta Prve kotacije
 • Delnica leta Standardne kotacije
 • Delnica leta trga SI ENTER
 • Član leta
 • Nagrada za najboljše odnose z vlagatelji
 

Prejemniki nagrad po letih

 • 2019
 • 2019 so bili prejemniki nagrad Ljubljanske borze:
   

  • Delnica leta Prve kotacije: Krka, d. d., Novo mesto
  • Delnica leta Standardne kotacije: KD Group d. d. 
  • Delnica leta trga SI ENTER: Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
  • Član leta: InterCapital Securities
  • Nagrada za najboljše odnose z vlagatelji: Krka, d. d., Novo mesto
 • 2018
 • Leta 2018 so bili prejemniki nagrad Ljubljanske borze:
   

  • Delnica leta Prve kotacije: Krka, d. d., Novo mesto
  • Delnica leta Standardne kotacije: Cinkarna Celje, d. d.
  • Delnica leta trga SI ENTER: Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
  • Član leta: Alta Invest, investicijske storitve, d. d.