Trgovanje: Urnik trgovanja

Trgovanje na Ljubljanski borzi poteka po naslednjem urniku:

Neprekinjeno trgovanje

V neprekinjenem načinu trgovanja se trguje z dolžniškimi instrumenti, investicijskimi kuponi, delnicami investicijskih družb, certifikati in instrumenti, ki imajo vzdrževalca likvidnosti. Razvrstitev ostalih instrumentov je odvisna od izpolnjevanja kriterijev likvidnosti.
 

Faza Trajanje
Trg je delno odprt 8:00 – 8:15
Otvoritvena avkcija 8:15 – 9:15
Osrednja faza trgovanja 9:15 – 15:15
Zaključna avkcija 15:15 – 15:251/15:281/15:301
Trg je delno odprt 15:251/15:281/15:301 -16:00
1 Trajanje zaključne avkcije je odvisno od tega, v katerem segmentu je finančni instrument.

Avkcijsko trgovanje

V avkcijskem načinu trgovanja se trguje z manj likvidnimi instrumenti, ki ne izpolnjujejo kriterijev likvidnosti.

 
Faza Trajanje
Trg je delno odprt 8:00 – 11:00
Avkcija  11:00 – 14:00
Trg je delno odprt 14:00 – 16:00

Trgovanje s svežnji

Faza Trajanje
Trg je odprt 8:00 – 15:30