Segmenti borznega trga: Segment strukturiranih produktov

V Segment strukturiranih produktov se uvrščajo:
  • delnice investicijskih družb, 
  • investicijski kuponi vzajemnih skladov,
  • naložbeni certifikati, 
  • nakupni boni, 
  • samostojno prenosljive pravice pri povečanjih osnovnega kapitala in 
  • potrdila o deponiranju v zvezi s temi vrednostnimi papirji.

Pogoji za uvrstitev
Obveznosti izdajateljev po uvrstivi