Segment delnic: Prva kotacija

Prva kotacija je najelitnejši del trga delnic, ki je namenjen družbam, ki najbolj izstopajo po svoji:
  • likvidnosti,
  • velikosti in
  • transparentnosti poslovanja. 
Prva kotacija je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb med mednarodnimi vlagatelji. Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namreč domači in mednarodni investicijski javnosti sporoča o kakovosti podjetja, družba pa se tako lahko neposredno primerja z najboljšimi konkurenčnimi družbami v svoji panogi.
 
Družbe v Prvi kotaciji izpolnjujejo dodatne standarde obveščanja:
  • mednarodne standarde računovodskega poročanja, 
  • objavljajo kvartalne poslovne izkaze,
  • objavljajo izjavo o skladnosti s Kodeksom,
  • poročajo v angleškem jeziku, s čimer se povečuje prepoznavnost družbe v mednarodnem okolju in
  • upoštevajo Priporočila borze za obveščanje.
 
Delnice Prve kotacije so v primerjavi z ostalimi segmenti trga delnic bolj likvidne, saj morajo izpolnjevati dodatne likvidnostne kriterije. To se kaže v povečanem vrednostnem obsegu prometa, večjemu številu sklenjenih poslov, izboljšani globini trga in s tem zmanjšanih skritih stroških trgovanja, ki bremenijo vlagatelja pri sklenitvi posameznega posla. 
 
Ljubljanska borza družbam v Prvi kotaciji nudi še dodatne storitve pri promociji delnic pri mednarodni investicijski javnosti in podpori na področju obveščanja in korporativnega upravljanja v skladu z najvišjimi standardi poročanja.
 
Pogoji za uvrstitev
Obveznosti izdajateljev po uvrstitvi