Trgovanje: Načini trgovanja

Trgovalni sistem Ljubljanske borze omogoča naslednja načina trgovanja:
  1. neprekinjen,
  2. avkcijski.
Neprekinjen način je namenjen trgovanju z bolj likvidnimi instrumenti, medtem ko se avkcijski način uporablja za trgovanje z manj likvidnimi instrumenti.  

Razvrstitev finančnih instrumentov v načine trgovanja

Razvrstitev instrumentov se izvede 1-krat letno na podlagi revizije izpolnjevanja kriterijev likvidnosti; to sta povprečno dnevno število sklenjenih poslov in povprečni dnevni vrednostni obseg prometa.
 
Neprekinjeno se privzeto trguje z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov, delnicami investicijskih družb, naložbenimi certifikati, instrumenti, ki imajo vzdrževalca likvidnosti ter z vsemi dolžniškimi instrumenti.
 
Pri preostalih instrumentih se preveri izpolnjevanje kriterijev likvidnosti. V neprekinjeno trgovanje se razvrsti instrumente, s katerimi je bil v obdobju revizije v povprečju sklenjen najmanj 1 posel na dan in s katerimi je bilo v povprečju ustvarjenega najmanj 1.000,00 EUR dnevnega prometa. Instrumenti, ki ne izpolnjujejo obeh kriterijev se smatrajo za manj likvidne in se zato razvrstijo v avkcijski način trgovanja.
 
Razvrstitev vseh instrumentov po načinih trgovanja, ki velja od vključno aprila tekočega leta do vključno marca naslednjega leta, se objavi s koncem marca tekočega leta.

 Razvrstitev instrumentov po načinih trgovanja in ostali podatki 2024 (za lastniške instr. velja od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025; za dolžniške instr. velja od 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025)