Postani borzni član: Kako postati vzdrževalec likvidnosti?

Vzdrževalec likvidnosti je borzni član, ki zagotavlja likvidnost določenega vrednostnega papirja z obveznim dnevnim zagotavljanjem omejenih naročil za nakup in prodajo na trgu v določenem tečajnem razmiku ter sklepanjem poslov na podlagi teh naročil v svojem imenu in za svoj račun.
 
Postopek pridobitve statusa vzdrževalca likvidnosti je izredno enostaven in kratek.
 • Pogoji za pridobitev statusa vzdrževalca likvidnosti
 • Status vzdrževalca likvidnosti lahko pridobi vsak borzni član, ki se zaveže vzdrževati najmanj minimalne pogoje predpisane z Navodili za vzdrževalce likvidnosti.
   
  Borzni član se lahko za opravljanje funkcije vzdrževanja likvidnosti dogovori z izdajateljem in z njim sklene posebno pogodbo ali pa se za to odloči samostojno, brez dogovora z izdajateljem.
 • Vloga za pridobitev statusa vzdrževalca likvidnosti
 • Za pridobitev statusa vzdrževalca likvidnosti je potrebno borzi predložiti izpolnjeno na posebnem obrazcu (Obr. 01/VL).
 • Dodelitev statusa vzdrževalca likvidnosti
 • Dodelitev statusa vzdrževalca likvidnosti se običajno izvede le v nekaj dneh po prejemu zahteve za dodelitev statusa vzdrževalca likvidnosti. Na podlagi te se z borznim članom podpiše pogodba in izda sklep o dodelitvi statusa vzdrževalca likvidnosti. Nato se borznemu članu v trgovalnemu sistemu omogoči status vzdrževalca likvidnosti.
 • Ugodnosti
 • S pridobitvijo statusa vzdrževalca likvidnosti nima borzni član nobenih dodatnih stroškov.
   
  Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih ima izvajanje te storitve na trgovanje, se vzdrževalcem likvidnosti priznajo popusti na provizije iz naslova poslov, sklenjenih za račun vzdrževanja likvidnosti.
   
  Običajno tudi izdajatelj instrumenta finančno podpira vzdrževalca likvidnosti svojega instrumenta.