Postani borzni član: Kako postati borzni trgovalec?

Borzni trgovalec ali borzni posrednik izpolnjuje naročila strank, gospodari z denarjem strank, pa tudi svetuje v zvezi s trgovanjem s finančnimi instrumenti.
 
Če želite postati borzni trgovalec, morate izpolnjevati spodaj navedene pogoje ter vas mora za to pooblastiti eden izmed članov Ljubljanske borze.
 • Pogoji za pridobitev statusa borznega trgovalca
 • Najprej morate opraviti teoretični del preizkusa strokovnega znanja pri Združenju bank Slovenije. Preizkus je možno opravljati na treh stopnjah, odvisno od nivoja vrst poslov, ki jih kandidat za borznega posrednika želi opravljati v bodočnosti in sicer:
  • izpit za izvrševalca naročil - A;
  • izpit za investicijskega svetovalca - kombinacija: B + A;
  • izpit za upravljavca premoženja - kombinacija: C + B + A.
   
  Več o preizkusu strokovnega znanja in strokovnim izobraževanjem v zvezi s tem, je na voljo na spletni strani Združenja bank Slovenije - GIZ.
   
  Ko je preizkus znanja uspešno za vami, morate na Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika. Pogoji za izdajo dovoljenja, so poleg opravljenega preizkusa strokovnih znanj, še naslednji:
  • imeti morate vsaj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti in
  • niste smeli biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
   
  Več v zvezi z izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika je na voljo na spletni strani ATVP.
 • Vloga za pridobitev statusa borznega trgovalca
 • Poleg dovoljenja ATVP potrebujete za začetek opravljanja poklica trgovalno kodo za borzni trgovalni sistem (Xetra® T7), ki jo dodeli Ljubljanska borza. Za pridobitev omenjene kode, vas mora borzni član pooblastiti za opravljanje poklica borznega trgovalca tako, da borzi predloži izpolnjen obrazec za pooblastilo borznega trgovalca (Obr. 03/MT):
 • Dodelitev statusa borznega trgovalca
 • Ljubljanska borza vam bo kar najhitreje po prejemu pooblastila borznega člana dodelila trgovalno kodo. Z njo boste lahko vnašali naročila v sistem Xetra® T7 in tako trgovali.
 • Stroški
 • Stroški vezani na zagotovitev vseh pogojev za dodelitev statusa borznega trgovalca so naslednji (brez DDV):
  • Taksa Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj za vsako vrsto poslov borznega posrednika znaša 210,00 EUR.
  • Taksa ATVP za zahtevo za presojo strokovnih znanj v zvezi s poklicno kvalifikacijo znaša za vsako vrsto poslov borznega posrednika 420,00 EUR.
  • Taksa ATVP za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika znaša 210,00 EUR.
  • Pristojbina borze za odločanje o sprejemu borznega trgovalca v poslovanje na borzi, ki znaša 110,00 EUR.
  • Na željo borznega člana, lahko borza v njegovem imenu izvede nastavitev vse pravic in parametrov borznega trgovalca v trgovalnem sistemu, za kar borznemu članu zaračuna pristojbino v višini 110,00 EUR.