Tržni podatki: Referenčni tečaji

Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka ISIN Tečaj Količina Promet
KRKG SI0031102120 94,18 1.031,00 97.100,40
LKPG SI0031101346 19,10 40,00 764,00
NLBR SI0021117344 50,03 1.859,00 93.006,00
PETG SI0031102153 361,51 144,00 52.058,00
POSR SI0021110513 23,46 1.904,00 44.668,40
TLSG SI0031104290 47,01 343,00 16.123,60
ZVTG SI0021111651 31,90 1.218,00 38.858,20
  • Oznaka
  • ISIN
  • Tečaj