Tržni podatki: Referenčni tečaji

Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka ISIN Tečaj Količina Promet
CICG SI0031103805 292,00 24,00 7.008,00
EQNX SI0031117813 43,00 50,00 2.150,00
KRKG SI0031102120 91,11 5.753,00 524.155,20
NLBR SI0021117344 63,90 3.740,00 239.001,20
PETG SI0031102153 509,58 33,00 16.816,00
POSR SI0021110513 25,45 3.584,00 91.198,40
TLSG SI0031104290 57,12 260,00 14.850,00
ZVTG SI0021111651 40,48 27.886,00 1.128.737,90
  • Oznaka
  • ISIN
  • Tečaj