Tržni podatki: Referenčni tečaji

Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka ISIN Tečaj Količina Promet
CICG SI0031103805 25,84 1.841,00 47.575,80
EQNX SI0031117813 49,60 130,00 6.448,00
KRKG SI0031102120 93,99 2.207,00 207.446,60
LKPG SI0031101346 25,51 117.418,00 2.995.556,20
NLBR SI0021117344 60,40 150,00 9.060,00
PETG SI0031102153 20,40 1.000,00 20.401,00
POSR SI0021110513 24,89 1.910,00 47.544,80
SALR SI0031110453 1.300,00 9,00 11.700,00
TCRG SI0031100637 32,40 63,00 2.041,20
TLSG SI0031104290 49,75 106,00 5.274,00
ZVTG SI0021111651 34,90 866,00 30.223,80
  • Oznaka
  • ISIN
  • Tečaj