Tržni podatki: Referenčni tečaji

Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka ISIN Tečaj Količina Promet
CICG SI0031103805 28,60 951,00 27.198,80
EQNX SI0031117813 50,00 12,00 600,00
KRKG SI0031102120 99,25 877,00 87.046,00
LKPG SI0031101346 25,37 1.370,00 34.750,90
NLBR SI0021117344 66,01 2.020,00 133.340,00
PETG SI0031102153 500,00 27,00 13.500,00
POSR SI0021110513 24,49 3.827,00 93.717,70
TLSG SI0031104290 55,50 150,00 8.325,00
ZVTG SI0021111651 39,00 11.387,00 444.093,00
  • Oznaka
  • ISIN
  • Tečaj