Produkti in storitve: Distribucija podatkov (Data Vending)

Podatki v realnem času

Podatki v realnem času so uporabnikom na voljo preko:

Podatki z zakasnitvijo

Podatki s 15-minutno zakasnitvijo so uporabnikom na voljo preko:

Podatki po zaključku trgovalnega dneva

Podatki s 15-minutno zakasnitvijo so uporabnikom na voljo preko: Datoteke po zaključku trgovalnega dne:

Periodična statistična poročila

Periodična statistična poročila so uporabnikom na voljo preko spletnih strani Ljubljanske borze (brezplačno).

Zgodovinski podatki

Podatki s 15-minutno zakasnitvijo so uporabnikom na voljo preko: