Segmenti borznega trga: NOVO! Trg trajnostnega financiranja

Trg trajnostnega financiranja je nov segment borznega trga, ki je namenjen trajnostnim finančnim instrumentom (ESG instrumenti).

Za uvrstitev na novi trg morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
  • osnovni pogoji, ki se zahtevajo za uvrstitev posamezne vrste finančnega instrumenta na borzni trg in
  • izjava, s katero se je izdajatelj ob izdaji finančnega instrumenta zavezal k izpolnjevanju enega ali več trajnostnih ciljev glede varovanja okolja, socialne pravičnosti in / ali korporativnega upravljanja (t.i. ESG zaveze), pri čemer borza šteje, da je ta pogoj izpolnjen:
    • če je izdajatelj izdal finančni instrument v skladu z enim izmed širše uveljavljenimi ESG standardi (kot so npr. ICMA Green Bond Principles, ICMA Social Bond Principles, ICMA Sustainability Bond Guidelines, EU Green Bond Standard, ipd) ali drugimi ESG standardi, priporočili, smernicami, za katere borza oceni, da so primerni in
    • če se je izdajatelj v zahtevi za uvrstitev finančnega instrumenta na Trg trajnostnega financiranja zavezal, da bo enkrat letno javno objavil poročilo o izpolnjevanju svojih ESG zavez, v povezavi z izdanimi ESG instrumenti.

Po uvrstitvi finančnih instrumentov na Trg trajnostnega financiranja so izdajatelji dolžni enkrat letno objaviti poročilo o izpolnjevanju njihovih zavez glede zadanih trajnostnih ciljev.

Finančni instrumenti, ki so uvrščeni na Trg trajnostnega financiranja, dobijo posebno ESG oznako, ki je vidna na spletnih straneh borze pri posameznem finančnem instrumentu ter v tečajnici.