Produkti in storitve: Sistem odobrenih objav APA

V okviru Uredbe (EU) št. 600/2014 so določene obveznosti razkritij po trgovanju investicijskih podjetij, vključno s sistematičnimi internalizatorji, v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijski kuponi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti, ki za lasten račun ali v imenu strank sklepajo posle z instrumenti, s katerimi se trguje na mestu trgovanja. Obveščanje je predvideno skozi pooblaščene sisteme odobrenih objav (APA), predmet obveščanja pa so lastnosti posameznega sklenjenega posla: obseg, cena in čas sklenitve posla. 
 
Zagrebška borza d. d., ki je od Hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (HANFA) pridobila dovoljenje opravljanja storitev APA sistema odobrenih objav, je ponudnik sistema ZSE APA. 

Več informacij o sistemu in o pogojih uporabe sistema je na voljo na strani ZSE APA sistema.