Ljubljanska borza izračunava delniški indeks SBITOP®, v sodelovanju z Zagrebško borzo pa še regionalni indeks ADRIAprime®.

Vrednosti borznega indeksa
Vsi navedeni indeksi so intelektualna lastnina Ljubljanske borze:
 • Delniški indeks
 • Indeks SBITOP® je cenovni indeks (eng. Price Index) in predstavlja ti. »benchmark« indeks, ki nudi vlagateljem informacije o gibanju cen najbolj likvidnih in največjih delnic na organiziranem trgu Ljubljanske borze in osnovo za naprednejše finančne produkte. Vsebuje 5 – 15 delnic. Teža posamezne delnice je omejena na 30% in se določi v skladu s tržno kapitalizacijo prostega obtoka. Izračunava se v evrih in se distribuira v realnem času. Borza ga je začela izračunavati 31. marca 2006, njegova izhodiščna vrednost pa je znašala 1.000 točk.

  Indeks Simbol ISIN
  SBITOP® SBITOP SI0026109882
 • Regionalni indeks
 • Indeks ADRIAprime® vključuje delnice najboljših segmentov Zagrebške in Ljubljanske borze. Gre za indeks celotne donosnosti (eng. Total Return Index), ki poleg gibanja tečajev delnic upošteva tudi dividendno donosnost. Teža posamezne delnice je omejena na 15% in se določi v skladu s tržno kapitalizacijo prostega obtoka. Od 19. junija 2019 naprej se izračunava v evrih in distribuira v realnem času. Njegova izhodiščna vrednost je znašala 1.000 točk.

  Indeks Simbol ISIN
  ADRIAprime® ADRPR HRZB00IADPR4

Izjava o referenčni vrednosti in izjava o skladnosti​

Ljubljanska borza je registrirana kot upravljavec referenčnih vrednosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti (Uredba BMR), zaradi upravljanja indeksa SBITOP, ki predstavlja nepomembno referenčno vrednost reguliranih podatkov. Na tej podlagi Ljubljanska borza objavlja:

Izjavo o referenčni vrednosti ter Izjavo o skladnosti
Navodila za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike

Gibanje indeksa, njegova sestava in druge informacije so na voljo med trgovalnimi podatki SBITOP.