SEO in INFO HRAMBA: INFO HRAMBA

INFO HRAMBA je sistem za centralno shranjevanje vseh objavljenih nadzorovanih informacij izdajateljev in drugih zavezancev za posredovanje informacij v INFO HRAMBO, s katerim upravlja Ljubljanska borza na podlagi pooblastila Agencije za trg vrednostnih papirjev. INFO HRAMBA je dostopna na spletnem naslovu


Prednosti INFO HRAMBE so:
  • je zanesljiva centralna točka vseh nadzorovanih informacij izdajateljev za vlagatelje in drugo zainteresirano javnost; 
  • INFO HRAMBA je vstopna informativna točka za druge evropske in neevropske vlagatelje, po povezavi z ostalimi sistemi drugih članic EU pa bo del panevropskega sistema CSI z eno vstopno točko za območje celotne EU (EU ESAP projekt); 
  • omogoča lažje in hitrejše izvrševanje obveznosti glede poročanja Agenciji in borzi. Z vnosom nadzorovane informacije v INFO HRAMBO izdajatelji hkrati izpolnijo obe obveznosti.

Kontakt za predložitev informacij v INFO HRAMBO: upravljanje-trgov@ljse.si