Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 4.233.864.234 0,00
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 3 1.328.604.159 0,00
H Promet in skladiščenje 2 537.087.799 0,00
I Gostinstvo 1 27.833.232 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 473.774.037 0,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 7 3.710.346.696 0,00
L Poslovanje z nepremičninami 1 95.075.057 0,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet