Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.308.922.463 302.600,40
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 6 1.020.877.203 54.230,00
H Promet in skladiščenje 2 290.963.173 764,00
I Gostinstvo 2 41.101.147 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 318.110.051 16.123,60
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 10 2.397.218.256 221.755,50
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet