Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.693.562.313 415.552,50
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 6 1.217.019.505 75.143,00
H Promet in skladiščenje 2 341.692.080 5.646,36
I Gostinstvo 2 48.293.750 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 379.338.226 30.904,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 10 2.636.350.662 243.936,80
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet