Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.117.637.205 1.045.877,70
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 6 916.139.999 32.891,00
H Promet in skladiščenje 2 283.060.389 12.342,00
I Gostinstvo 2 44.686.591 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 296.758.545 33.886,70
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 11 2.177.249.830 141.789,10
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet