Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.844.392.074 228.895,50
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 5 1.158.426.655 39.826,40
H Promet in skladiščenje 2 378.597.006 10.240,00
I Gostinstvo 2 25.456.706 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 357.490.509 103,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 7 2.793.761.176 577.957,00
L Poslovanje z nepremičninami 1 88.975.902 7.768,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet