Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.827.667.646 208.102,10
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 4 1.135.369.812 31.524,50
H Promet in skladiščenje 2 448.765.314 35.709,30
I Gostinstvo 2 35.699.949 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 349.555.528 3.173,40
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 7 2.680.113.840 116.275,70
L Poslovanje z nepremičninami 1 94.178.123 5.250,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet