Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 5.051.059.202 1.117.487,10
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 3 1.480.967.729 66.250,30
H Promet in skladiščenje 1 568.400.000 58.400,00
I Gostinstvo 1 16.501.130 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 512.733.742 146.804,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 6 4.158.496.014 1.840.847,60
L Poslovanje z nepremičninami 2 114.874.659 0,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet