Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.399.563.114 255.022,40
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 5 1.040.810.322 32.101,00
H Promet in skladiščenje 2 391.763.173 2.995.556,20
I Gostinstvo 2 22.920.215 2.041,20
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 342.985.876 5.274,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 7 2.484.303.101 86.828,60
L Poslovanje z nepremičninami 1 88.975.902 6.448,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet