Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.837.469.181 572.722,00
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 6 1.345.658.528 148.504,00
H Promet in skladiščenje 2 370.426.556 1.530,40
I Gostinstvo 2 25.371.071 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 423.779.476 192.958,60
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 9 2.719.666.689 566.988,80
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet