Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.189.610.880 666.932,60
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 5 1.254.751.525 32.283,00
H Promet in skladiščenje 2 341.975.164 30.710,13
I Gostinstvo 2 21.094.387 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 384.583.695 23.570,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 7 2.731.418.266 423.546,30
L Poslovanje z nepremičninami 1 83.594.295 0,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet