Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 3.557.896.036 314.595,40
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 5 1.245.275.014 582.524,00
H Promet in skladiščenje 2 377.365.314 29.682,00
I Gostinstvo 2 20.003.233 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 384.381.794 0,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 7 2.699.628.117 393.737,90
L Poslovanje z nepremičninami 1 88.617.129 8.892,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet