Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 4.228.357.865 741.914,20
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 6 1.668.335.962 167.450,00
H Promet in skladiščenje 2 385.773.023 940.596,40
I Gostinstvo 2 22.885.961 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 407.991.669 4.832,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 8 3.262.602.494 295.323,10
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet