Sektorska razvrstitev: Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
KDHR SI0031110461 KD GROUP K 64200 95.360.925 2,93 % 0,00 0,00 %
KSFR SI0021113855 KS NALOZBE K 64200 1.972.776 0,06 % 0,00 0,00 %
NLBR SI0021117344 NLB K 64190 1.636.000.000 50,20 % 168.676,00 70,85 %
POSR SI0021110513 POZAVAROVALNICA SAVA K 65200 523.477.725 16,06 % 15.382,40 6,46 %
PPDT SI0021200884 PRVA GROUP K 64200 5.263.362 0,16 % 0,00 0,00 %
SKDR SI0031110164 KD K 64200 90.630.800 2,78 % 0,00 0,00 %
VHDR SI0021111313 VIPA HOLDING K 64200 1.469.513 0,05 % 0,00 0,00 %
ZVTG SI0021111651 ZAVAROVALNICA TRIGLAV K 65120 904.858.890 27,76 % 54.024,90 22,69 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.