Sektorska razvrstitev: Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
KSFR SI0021113855 KS NALOZBE K 64200 1.479.582 0,05 % 0,00 0,00 %
NLBR SI0021117344 NLB K 64190 1.400.000.000 50,11 % 549.399,40 95,06 %
POSR SI0021110513 POZAVAROVALNICA SAVA K 65200 433.935.482 15,53 % 19.642,00 3,40 %
PPDT SI0021200884 PRVA GROUP K 64200 5.668.236 0,20 % 0,00 0,00 %
SKDR SI0031110164 KD K 64200 47.503.040 1,70 % 0,00 0,00 %
VHDR SI0021111313 VIPA HOLDING K 64200 315.945 0,01 % 0,00 0,00 %
ZVTG SI0021111651 ZAVAROVALNICA TRIGLAV K 65120 904.858.890 32,39 % 8.915,60 1,54 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.