Postani borzna družba: Sprememba lastništva podjetja

Ste lastnik družinskega ali start-up podjetja in ste se odločili, da boste prodali svoje podjetje ter iščete najboljšo strategijo za svoj izstop iz lastništva?


Razlogi za prodajo so zelo različni, vam pa lahko pomagajo pri iskanju najboljše izhodne strategije. Če želite podjetje prodati zgolj zato, da bi s tem pridobili lastna finančna sredstva, potem boste v postopku prodaje iskali kupca, ki bo za podjetje pripravljen plačati najvišjo ceno. Če pa želite prodati podjetje, zato ker ne želite / ne morete več sodelovati pri njegovem vodenju in upravljanju, in vam ni vseeno, kakšna bo usoda podjetja po vašem odhodu, potem pa je za vas pomembno, da podjetje prodate nekomu, ki bo še naprej vodil in razvijal podjetje v skladu z vašo strategijo. Še bolj to postane pomembno, če želite še naprej obdržati določen delež oziroma boste udeleženi pri upravljanju podjetja.
 

 

 • Pri iskanju svoje izhodne strategije si lahko pomagate z naslednjimi vprašanji
  • Kolikšen delež želite prodati - celotno podjetje ali samo en del?
  • Ali želite tudi po prenosu lastništva ohraniti določeno kontrolo nad vodenjem podjetja ali vam to ni pomembno?
  • Ali imate zainteresiranega naslednika, ki bo zagotovil nadaljnjo rast in uspešnost podjetja?
  • Ali se za prodajo odločate zato, ker potrebujete dodatna finančna sredstva za druge (osebne ali poslovne) naložbe?
   
  Od kombinacije vaših odgovorov bo odvisno, za katero možnost se boste odločili.
 • Najpogosteje lastniki podjetji izbirajo med naslednjimi načini prodaje
 • Privatna prodaja

  Ta poteka v zaprtem krogu zainteresiranih in lahko poteka v naslednjih oblikah:
      
  • V primeru družinskega podjetja se podjetniki večinoma odločajo o prenosu lastništva na družinske člane ali naslednike.
  • Prodaja celotnega podjetja ali njegovega deleža zainteresiranemu kupcu, kar se lastnik dogovori v okviru zasebnih pogajanj z morebitnimi kupci, ki bi bili zainteresirani za nakup. To so lahko druga podjetja ali posamezniki, ki so že opravljajo podobno dejavnost ali pa v nakupu podjetja iščejo zgolj nove priložnosti za svoje naložbe.
  • Prodaja podjetja ali deleža podjetja obstoječim partnerjem ali zaposlenim v podjetju. Prodaja podjetja zaposlenim se pogosto izvaja preko programov notranjega odkupa, ki omogočajo, da partnerji in / ali zaposleni postanejo delničarji podjetja ter s tem postanejo dodatno motivirani, saj kot lastniki pridobijo tudi priložnost za udeležbo pri dobičku, ki ga ustvari podjetje.
   

  Javna prodaja oz. prodaja preko borze

  Ta oblika prodaje poteka v odprtem krogu in se izvede po postopku javne ponudbe delnic, ki je naslovljena na neomejeno število naslovnikov, za katere veljajo enako pogoji za sprejem ponudbe. V tem postopku torej podjetje oz. lastnik podjetja ponudi svoje delnice javnosti.
   
  • Za izvedbo postopka javne ponudbe delnic je potrebno izvesti vse osnovne korake za javno prodajo, temu koraku pa pravilom sledi uvrstitev podjetja na borzo.
  • Ta opcija je primerna zlasti za:
   • večja podjetja v lasti države, kot tudi za
   • zasebne lastnike podjetij, ki se soočajo s težavami ob iskanju pravega nasledstva za svoje družinsko podjetje ali želijo prodati svoje start-up podjetje.
   • Za tovrstne lastnike je lahko prodaja preko borze učinkovit način za prenos lastništva, podjetje pa lahko še naprej neprekinjeno posluje.
   
 • Strah pred izgubo kontrole nad podjetjem
 • S prodajo podjetja preko borze v lastništvo podjetja vstopi večje število novih lastnikov, ki z vstopom v lastništvo pridobijo tudi določene pravice pri upravljanju podjetja. Sprememba lastniške strukture za obstoječega lastnika ne pomeni nujno tudi izgubo celotne kontrole nad upravljanjem podjetja. Če ste lastnik, ki želi z javno prodajo preko borze zmanjšati svoj delež v podjetju in obenem ohraniti določeno kontrolo nad njegovim upravljanjem, si lahko kontrolo zagotovite s tem, da po zaključku javne prodaje še naprej ohranite kontrolni delež (to je 25 % + 1 delnico). S tem ostali delničarji brez vašega sodelovanja nimajo možnosti sprejemati najpomembnejših odločitev, za katere je potrebna kvalificirana večina ¾ vseh delnic. Obenem pa s prodajo pridobite dodatna finančna sredstva. Hkrati javna prodaja običajno zagotavlja veliko razpršitev lastništva, kar v primerjavi s prodajo enemu ali nekaj posameznim kupcem v postopku privatne prodaje običajno ne pomeni koncentracije upraviteljskih interesov pri novih investitorjih.
   
  Odločitev o vaši izhodni strategiji iz lastništva v podjetju je odvisna od stopnje razvoja vašega podjetja in od poslovne strategije. Če se boste odločili za izhod iz lastništva preko borze lahko pri tem izbirate tudi med različnimi nivoji trgov, s katerimi upravlja Ljubljanska borza, in za podjetja pomenijo različno stopnjo zahtevnosti (Borzni trg vs. SI ENTER). V kolikor pa prodaja vašega deleža v podjetju sovpada s širitveno strategijo podjetja na druge trge, je opcija prodaje podjetja preko borze še toliko bolj primeren način.
 • Kako izvesti postopek prodaje lastniškega deleža preko borze?
 • Pri prodaji deleža podjetja preko borze je potrebno izpeljati postopke za uvrstitev podjetja na borzo, kar vključuje predhodno izdajo delnic, pridobitev ustreznega dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, v primeru da se za uvrstitev zahteva izdelava prospekta, ter izvedbo javne ponudbe in prodaje delnic na primarnem trgu. Več o tem, kako na borzo in kaj so osnovne obveznosti družbe na poti od odločitve do izdaje vrednostnega papirja, si lahko pogledate na naši spletni strani oziroma nas pokličete. Strokovnjaki na borzi ter svetovalci na naših trgih vam bomo pomagali na vaši poti pri vstopu na borzo.