Podjetje, ki se odloči, da bo uvrstilo svoje vrednostne papirje na borzo, mora pred tem izpolniti naslednje korake:
 • sprejem odločitve o uvrstitvi vrednostnih papirjev na borzo v skladu z intermimi akti podjetja (sklep uprave / sklep skupščine),
 • podjetje po potrebi izvede druge pripravljalne postopke za izdajo vrednostnih papirjev (npr. preoblikovanje v d. d.),
 • izpolnitev obveznosti glede izdelave in potrditve prospekta za javno ponudbo in / ali uvrstitev vrednostnih papirjev na organizirani trg,
 • izvedba postopka javne ponudbe vrednostnih papirjev oz. vpisa vrednostnih papirjev,
 • izdaja vrednostnih papirjev v centralnem registru KDD,
 • vložitev zahteve za uvrstitev vrednostni papirjev na borzo.
Pri odločitvi o uvrstitvi vrednostnega papirja na borzo svetujemo, da podjetje predhodno preuči, kateri trg oz. segment trga je zanj najbolj primeren.
 
 • Predstavitev borznih trgov
 •   BORZNI TRG SI ENTER
  Vrsta trga organiziran trg več stranski sistem trgovanja - MTF
  Za katera podjetja? večja, zrela podjetja mala in srednja podjetja, start-upi
  Pogoji za uvrstitev >  prospekt ATVP <  dokument o uvrstitvi
  Obveznosti poročanja >  ZTFI, Uredba MAR, Pravila borze <  Uredba MAR, Pravila SI ENTER
  Pravila trgovanja = =
  Dostop do trga =  vsi borzni člani =  vsi borzni člani
 • Preverite ali je vaše podjetje pripravljeno za vstop na borzo
  • Ali je vaše podjetje organizirano kot delniška družba ali bo to kmalu postalo?
  • Ali so trenutni lastniki pripravljeni prodati ali zmanjšati svoj lastniški delež ter vpliv v podjetju?
  • Ali je podjetje pripravljeno sprejeti visoke standarde korporativnega upravljanja?
  • Ali se je podjetje pripravljeno zavezati visokim standardom poročanja o svojem poslovanju?
  • Ali je vodstvo podjetja pripravljeno vložiti dovolj časa v komunikacijo z investicijsko javnostjo, vlagatelji ter sodelovati pri predstavitvi kazalnikov finančne uspešnosti?
  V primeru, da ste na večino vprašanj odgovorili z DA, potem je vaše podjetje pripravljeno za vstop na borzo (več o uvrstitvi delnic in obveznic).

  V primeru, da potrebujete dodatno financiranje oz. iščete alternativne možnosti za izstop iz lastništva podjetja, pri tem pa se ne želite zavezati najvišjim standardom, ki veljajo na kapitalskem trgu, je trg SI ENTER lahko primerna alternativa za vaše podjetje.

  Vendar izstop iz lastništva ali zbiranje dodatnega kapitala nista pogoj za uvrstitev na borzo, to lahko storite že s sedanjo strukturo, z uvrstitvijo pa izboljšate korporativno upravljanje ter si zgolj pripravite odskočno desko za morebitne večje spremembe.