KRKA

KRKG
  • {{formatNumeric(WebMarketData.high_price)}}
  • {{formatNumeric(WebMarketData.low_price)}}
{{formatNumeric(getStockValueIf(WebMarketData.close_price, WebMarketData.last_price, WebMarketData.prev_close_price))}}EUR {{plusMinus(WebMarketData.change_prev_close_percentage) + formatNumeric(WebMarketData.change_prev_close_percentage)}} %
Predhodno trgovanje
  • Datum
  • {{formatDate(DateOfFile)}}
  • -
  • Zaključni tečaj
  • {{formatNumeric(WebMarketData.close_price)}}
  • Količina
  • {{formatNumeric(WebMarketData.volume)}}
  • -
  • Skupni promet
  • -

Zadnjih 52 tednov
  • Najvišji tečaj
  • Najnižji tečaj
Predhodno trgovanje
  • Datum
  • {{formatDate(DateOfFile)}}
  • -
  • Zaključni tečaj
  • {{formatNumeric(WebMarketData2.close_price)}}
  • -
  • Količina
  • {{formatNumeric(WebMarketData2.volume)}}
  • -
  • Skupni promet
  • -

Zadnjih 52 tednov
  • Najvišji tečaj
  • Najnižji tečaj
Gibanje tečaja v obdobju
{{selectedRange}}
  • 1 meseca
  • 6 mesecev
  • 1 leta
  • 3 let
  • 5 let
Knjiga naročil
Nakup Prodaja
# Količina Tečaj Količina #
{{formatNumericInt(item.bid_num_orders, '')}} {{formatNumericInt(item.bid_volume, '')}} {{formatNumeric(item.bid_price, '')}} {{formatNumeric(item.ask_price, '')}} {{formatNumericInt(item.ask_volume, '')}} {{formatNumericInt(item.ask_num_orders, '')}}
Instrument je izključen
Trgovanje je onemogočeno
Ni trgovanja
Ni naročil
{{MessageNoTransactions}}
Št. TVTIC Čas Tečaj Količina Vrednost Oznake Skupna količina Skupni promet
  • Čas
  • Tečaj
  • Količina
Krka, d. d., Novo mesto
Arhivski podatki

Model