Sektorska razvrstitev: Predelovalne dejavnosti

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
CETG SI0031100843 CETIS C 18120 74.000.000 1,53 % 0,00 0,00 %
CICG SI0031103805 CINKARNA CELJE C 20120 186.642.687 3,86 % 108.038,10 17,41 %
KRKG SI0031102120 KRKA C 21200 4.525.495.824 93,66 % 512.352,50 82,59 %
MKOG SI0031101304 MELAMIN C 20160 16.136.796 0,33 % 0,00 0,00 %
UKIG SI0031108994 UNIOR C 25500 29.519.506 0,61 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.