Sektorska razvrstitev: Predelovalne dejavnosti

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
CETG SI0031100843 CETIS C 18120 80.000.000 2,08 % 0,00 0,00 %
CICG SI0031103805 CINKARNA CELJE C 20120 226.233.560 5,88 % 54.208,00 23,68 %
KRKG SI0031102120 KRKA C 21200 3.492.502.212 90,85 % 169.487,50 74,05 %
MKOG SI0031101304 MELAMIN C 20160 16.136.796 0,42 % 0,00 0,00 %
UKIG SI0031108994 UNIOR C 25500 29.519.506 0,77 % 5.200,00 2,27 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.