Produkti in storitve: Podatkovne storitve

Podatki v realnem času

Podatki v realnem času so uporabnikom na voljo preko:

Podatki z zakasnitvijo

Podatki s 15-minutno zakasnitvijo so uporabnikom na voljo preko:

Podatki po zaključku trgovalnega dneva

Podatki s 15-minutno zakasnitvijo so uporabnikom na voljo preko: Datoteke po zaključku trgovalnega dne:

Periodična statistična poročila

Periodična statistična poročila so uporabnikom na voljo preko spletnih strani Ljubljanske borze (brezplačno).

Zgodovinski podatki

Podatki s 15-minutno zakasnitvijo so uporabnikom na voljo preko:

Preglednost storitve uporabe in posredovanja podatkov Ljubljanske borze

Cenik uporabe in posredovanja podatkov Ljubljanske borze in število instrumentov, vključenih v storitev uporabe in posredovanja podatkov sta uporabnikom na voljo preko spletnih strani Ljubljanske borze.

Razmerja med podatki o trgu pred trgovanjem in po njem za leto 2019 so:
  • Delnice: 1 : 3,45
  • Obveznice: 1 : 93,31

Cenik uporabe in posredovanja podatkov Ljubljanske borze je bil posodobljen 16. septembra 2019. Cene za uporabo in posredovanje podatkov Ljubljanske borze se oblikujejo skladno z računovodsko metodologijo »stroški plus«.