O Ljubljanski borzi: Organizacijska struktura

 1. Uprava Ljubljanske borze

  mag. Aleš Ipavec

  predsednik uprave

  mag. Nina Vičar

  članica uprave
  1.    Sektor za upravljanje trgov    

  2. Sektor informacijske tehnologije

  3.           Sektor splošnih zadev         

Organi borze