Trgovanje: Spremljanje borznih članov in poslov

Ljubljanska borza zaradi zagotavljanja integritete borznega trga in zaupanja vlagateljev v okviru svojih pristojnosti spremlja borzne člane, njihovo upravljanje z naročili za trgovanja na borznem trgu in sklepanje borznih poslov z namenom:
  • preverjanja izpolnjevanja pogojev za članstvo na Ljubljanski borzi,
  • preverjanja izpolnjevanja pravil glede poravnave borznih poslov,
  • preverjanja, da trgovanje na borznem trgu poteka na pošten in urejen način ter v skladu s pravili borznega trgovanja,
  • odkrivanja in preprečevanja ravnanj zlorabe trga, kot sta tržna manipulacija in trgovanje na podlagi notranjih informacij. 

V primeru ugotovljenih odstopanj ali kršitev obveznosti s strani članov borza v skladu s svojimi pristojnostmi izvaja zlasti naslednje ukrepe:
  • posredovanje poziva borznemu članu za pojasnilo,
  • izdaja opozorila borznemu članu zaradi neizpolnjevanja obveznosti in odprave nepravilnosti,
  • izdaja priporočila ali navodila borznemu članu,
  • obvestilo Agenciji o sumu kršitev ali ugotovljenih kršitvah,
  • izključitev borznega člana iz trgovanja,
  • izključitev borznega člana iz članstva.