Sistem trgovanja: Kontrole pred trgovanjem

Kontrole pred trgovanjem se nanašajo na najvišjo vrednost naročila in najvišjo količino naročila, ki se določita enkrat letno v skladu s Pravili borze in Navodili za trgovanje.

Mejne vrednosti se objavijo vsako leto na naslednji način:
  • za lastniške instrumente najkasneje do 15. marca (uporabljati se pričnejo 1. aprilom);
  • za dolžniške instrumente najkasneje do 15. maja (uporabljati se pričnejo s 1. junijem).
Kontrole pred trgovanjem in ostali podatki 2024 za lastniške instrumente (uporabljati se pričnejo s 1. aprilom 2024) 
 Kontrole pred trgovanjem in ostali podatki 2023 (za lastniške instr. velja od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024; za dolžniške instr. velja od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024)
 
Oznaka ISIN Najvišja vrednost naročila Max. količina naročila
  • Oznaka
  • Najvišja vrednost naročila
  • Max. količina naročila