mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave


Aleš Ipavec, magister ekonomskih znanosti, je bil, pred nastopom mandata predsednika uprave Ljubljanske borze, zaposlen v Hypo Alpe-Adria Bank d. d., kjer je opravljal različne vodstvene funkcije, predvsem vodenje Oddelka trgovanja s strankami in kasneje opravljanje funkcije direktorja s področja finančni trgi in upravljanje z bilanco banke, leta 2015 pa je prevzel funkcijo direktorja s področja finančni kontroling, zakladništvo in upravljanje z bilanco banke. Ima bogate izkušnje predvsem s področja bančništva in trgovanja z vrednostnimi papirji, ki jih je pridobil v svoji skoraj 20-letni karieri, ki jo je začel v Abanki Vipa d. d. in nadaljeval v Hypo Alpe-Adria Bank, d. d.

mag. Nina Vičar, članica uprave


Nina Vičar, magistrica poslovnih ved, je na borzi zaposlena od leta 2005 in ima bogate izkušnje s področja delovanja in razvoja Ljubljanske borze. Od leta 2008, ko se je pridružila širšemu vodstvu borze, je pokrivala predvsem področja trgovanja, upravljanja trgov, odnosov s člani, nadzora, razvoja borznih storitev in pridobivanja članov z oddaljenim dostopom ter tudi vodenja marketinških aktivnosti in organizacije dogodkov. Prav tako je sodelovala v številnih razvojnih projektih borze in koordinirala projekt uvedbe novega trgovalnega sistema Xetra.
Nina Vičar je sodelovala tudi v mednarodnih organizacijah in projektih, saj je bila član delovnih skupin FESE working groups ter CEESEG index Committee.