Segmenti borznega trga: Prva kotacija

Prvo kotacijo predstavljajo najboljši izdajatelji, ki izstopajo po likvidnosti, velikosti, transparentnosti in mednarodni prepoznavnosti. Prva kotacija je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih izdajateljev med slovenskimi vlagatelji.

Pogoji za uvrstitev v Prvo kotacijo
V Prvo kotacijo so uvrščene naslednje družbe:

Cinkarna Celje, d.d.

Intereuropa, d.d.

Krka, d.d., Novo mesto

Luka Koper, d. d.

Nova Ljubljanska Banka d. d., Ljubljana

Petrol, d.d., Ljubljana

Pozavarovalnica Sava, d.d.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Zavarovalnica Triglav, d.d.