Segmenti borznega trga: Prva kotacija


Prvo kotacijo predstavljajo najboljši izdajatelji, ki izstopajo po likvidnosti, velikosti, transparentnosti in mednarodni prepoznavnosti. Prva kotacija je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih izdajateljev med slovenskimi vlagatelji.

Pogoji za uvrstitev v Prvo kotacijo
 
 
 
      V prvo kotacijo so uvrščene naslednje družbe:                                                                        

Cinkarna Celje, d.d.

Krka, d.d., Novo mesto

Luka Koper, d. d.

Nova Ljubljanska Banka d. d., Ljubljana

Petrol, d.d., Ljubljana

Pozavarovalnica Sava, d.d.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Zavarovalnica Triglav, d.d.