Sektorska razvrstitev: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
DPRG SI0031107079 DELO PRODAJA G 47621 98.279 0,01 % 0,00 0,00 %
MTSG SI0031103706 KOMPAS MTS G 47190 33.784.040 2,78 % 0,00 0,00 %
NALN SI0031102690 NAMA G 47190 22.891.080 1,88 % 0,00 0,00 %
PETG SI0031102153 PETROL G 47301 1.009.769.684 83,13 % 66.196,40 100,00 %
SALR SI0031110453 SALUS G 46460 148.212.500 12,20 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.