Sektorska razvrstitev: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
DPRG SI0031107079 DELO PRODAJA G 47621 98.279 0,01 % 0,00 0,00 %
NALN SI0031102690 NAMA G 47190 14.306.925 1,23 % 0,00 0,00 %
PETG SI0031102153 PETROL G 47301 984.734.072 84,71 % 17.813,40 20,00 %
SALR SI0031110453 SALUS G 46460 163.331.250 14,05 % 71.250,00 80,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.