Sektorska razvrstitev: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
DPRG SI0031107079 DELO PRODAJA G 47621 98.279 0,01 % 0,00 0,00 %
MELR SI0031100082 MERCATOR G 47110 218.055.759 16,82 % 0,00 0,00 %
MTSG SI0031103706 KOMPAS MTS G 47190 27.871.833 2,15 % 0,00 0,00 %
NALN SI0031102690 NAMA G 47190 19.838.936 1,53 % 0,00 0,00 %
PETG SI0031102153 PETROL G 47301 890.850.527 68,71 % 175.081,00 89,70 %
SALR SI0031110453 SALUS G 46460 139.862.500 10,79 % 20.100,00 10,30 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.