Sektorska razvrstitev: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
DPRG SI0031107079 DELO PRODAJA G 47621 98.279 0,01 % 0,00 0,00 %
MELR SI0031100082 MERCATOR G 47110 312.880.500 18,80 % 0,00 0,00 %
MTSG SI0031103706 KOMPAS MTS G 47190 34.628.641 2,08 % 0,00 0,00 %
NALN SI0031102690 NAMA G 47190 19.838.936 1,19 % 0,00 0,00 %
PETG SI0031102153 PETROL G 47301 1.155.810.754 69,45 % 140.174,00 100,00 %
SALR SI0031110453 SALUS G 46460 140.906.250 8,47 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.