Sektorska razvrstitev: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
NALN SI0031102690 NAMA G 47190 14.306.925 1,01 % 0,00 0,00 %
PETG SI0031102153 PETROL G 47301 1.193.364.172 84,13 % 7.094,80 78,01 %
SALR SI0031110453 SALUS G 46460 210.750.000 14,86 % 2.000,00 21,99 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.