Sektorska razvrstitev: Promet in skladiščenje

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
IEKG SI0031100090 INTEREUROPA H 52290 25.246.257 4,97 % 0,00 0,00 %
LKPG SI0031101346 LUKA KOPER H 52240 483.000.000 95,03 % 53.820,00 100,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.