Sektorska razvrstitev: Promet in skladiščenje

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
IEKG SI0031100090 INTEREUROPA H 52290 23.394.865 6,61 % 2.021,06 44,90 %
LKPG SI0031101346 LUKA KOPER H 52240 330.400.000 93,39 % 2.480,20 55,10 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.