Sektorska razvrstitev: Promet in skladiščenje

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
IEKG SI0031100090 INTEREUROPA H 52290 21.375.164 5,96 % 0,00 0,00 %
LKPG SI0031101346 LUKA KOPER H 52240 337.400.000 94,04 % 96,40 100,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.