Sektorska razvrstitev: Promet in skladiščenje

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
IEKG SI0031100090 INTEREUROPA H 52290 24.573.023 6,37 % 0,00 0,00 %
LKPG SI0031101346 LUKA KOPER H 52240 361.200.000 93,63 % 55.450,60 100,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.