Sektorska razvrstitev: Promet in skladiščenje

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
IEKG SI0031100090 INTEREUROPA H 52290 23.563.173 8,14 % 0,00 0,00 %
LKPG SI0031101346 LUKA KOPER H 52240 266.000.000 91,86 % 43.121,60 100,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.