Sektorska razvrstitev: Poslovanje z nepremičninami

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
EQNX SI0031117813 EQUINOX L 68200 89.693.450 100,00 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.