Informacije za borzne člane: Kako postati borzni član?

Član Ljubljanske borze lahko postane borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Statutom in Pravili borze.

Za pristopi k članstvu je Ljubljanski borzi potrebno vložiti zahtevo na predpisanem obrazcu (Obrazec 01/MT).

Če želite postati član borze, morate izpolnjevati:
  • tehnične pogoje,
  • kadrovske pogoje in
  • pogoje v zvezi s poravnavo borznih poslov.

Postopek sprejema podjetja v članstvo na Ljubljanski borzi je podrobneje določen v Navodilih za sprejem in spremljanje borznih članov in trgovalcev.