Uvrstitev obveznic: Obveznosti po uvrstitvi

Vstop na borzo pomeni za podjetje vstop v novo razvojno stopnjo podjetja, v katerem podjetje na svojo prodajno polico ponudi nov produkt - obveznice podjetja.

Vendar pa je narava informacij, ki bi lahko vplivala na ceno obveznic (notranje informacije), precej drugačna od narave informacij, ki bi lahko vplivale na ceno delnic, zato je tudi obseg obveščanja drugačen. Za imetnike obveznic bodo relevantne predvsem informacije, ki vplivajo na zmožnost podjetja, da izpolni obveznosti iz obveznic (npr. prejeta posojila, jamstva, predčasno izplačilo obveznic, statusna preoblikovanja, združitve, delitve, ipd.).

Poleg tekočih informacij morajo podjetja, katerih obveznice kotirajo na borzi, objavljati tudi periodična finančna poročila (letno, polletno poročilo).

Ena od izjem od obveznosti obveščanja velja za podjetja, ki imajo na borzi uvrščene zgolj obveznice, katerih nominalna vrednost ene obveznice znaša najmanj 100.000,00 EUR.

Enaka izjema velja za podjetja, ki imajo na borzi uvrščene zgolj komercialne zapise.

Več o obveznostih obveščanja za podjetija, ki kotirajo na borzi