Uvrstitev delnic: Obveznosti po uvrstitvi

Vstop na borzo pomeni za podjetje vstop v novo razvojno stopnjo podjetja, v katerem podjetje na svojo prodajno polico ponudi nov produkt - delnice podjetja.

Kot za vsak nov produkt, tudi delnice podjetja potrebujejo ustrezno promocijo in ustrezno korporativno komunikacijo, da bodo ostale privlačne tako za obstoječe kot za potencialne nove vlagatelje. Pri promociji delnic podjejta, pa je potrebno upoštevati pravila korporativnega komuniciranja, ki veljajo na kapitalskem trgu.

Nivo obveznosti za podjetja, ki kotirajo na borzi, se razlikuje glede na vrsto trga, vrsto vrednostnega papirja, v splošnem pa se nanašajo na naslednja področja:
 
Poročanje o poslovanju                                                                                                                                                    Za vlagatelje je pomembno, da jih podjetje tekoče obvešča o svojem poslovanju in o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na ceno delnic (notranje informacije). Pri zagotavljanju transparentnosti je ključno, da podjetje objavlja zanesljive informacije, na podlagi katerih se bodo vlagatelji lahko odločali o svojih nadaljnjih investicijskih potezah, vključno z morebitnimi negativnimi informacijami. Obveščanje o poslovanju obsega objavo periodičnih finančnih poročil o poslovanju. Obveščanje o pomembnih dogodkih pa vključuje obveščanje o pomembnih investicijah, statusnih spremembah, prevzemih, sodnih postopkih, novih proizvodih ter storitvah, ipd.
Odnosi z vlagatelji                                                                                                                                                                                   Podjetje, ki kotira na borzi, mora vzpostaviti kontaktno osebo v podjetju, ki skrbi za komunikacijo z vlagatelji, tako obstoječimi kot novimi vlagatelji. Za komunikacijo z vlagatelji je koristno, da družba vzpostavi tudi kontakt z analitiki, organizira srečanja analitikov z vlagatelju oz. da se podjetje udeležuje tovrstnih srečanj, na katerih predstavniki podjetja neposredno posredujejo vlagateljem konkretne informacije o poslovanju podjetja. Dobri odnosi z vlagatelju lahko prispevajo k temu, da podjetje pride na radar večjih finančnih institucij in si na ta način razširi možnosti za dodatno financiranje. Hkrati so dobri odnosi z vlagatelji ter pridobitev njihovega zaupanja nujen korak, da bodo podjetju stali ob strani tudi v slabših trenutkih ter ga dodatno podprli, ko bo to potrebno.
Več o obveznostih obveščanja za podjetija, ki kotirajo na borzi


Način objave

Borza omogoča podjetjem, da na enem mestu in na enostaven način izpolnijo vse svoje obveznosti glede ustrezne javne objave zahtevanih informacij, tako da z enim vnosom v sistem SEO podjetja izpolnijo vse 3 obveznosti glede javne objave, in sicer:
  • javna objava na SEOnet,
  • predložitev informacije v sistem INFO HRAMBA,
  • obvestilo Agencije za trg vrednostnih papirjev o vseh objavljenih informacij.