Uvrstitev delnic: Postopek uvrstitve na borzo

Postopek uvrstitve podjetja na borzo je enostaven in hiter. Od prejema popolne zahteve do začetka trgovanja z delnicami na borznem trgu praviloma ne mine več kot 5 delovnih dni.

Postopek se začne na podlagi zahteve za uvrstitev delnic v Standardno kotacijo (obrazec), ki jo vloži podjetje. Zahtevi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
  • odločbo Agencije o potrditvi prospekta oz. izjavo o uporabi izjeme od objave prospekta skupaj z obvestilom o predložitvi te izjave Agenciji,
  • prečiščeno besedilo statuta podjetja
  • izpis iz sodnega registra,
  • potrdilo KDD, da so bile delnice veljavno izdane in da so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo,
  • Podatek o izbranem elektronskem naslovu podjetja (obrazec).
  • dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi.  
Podpisana zahteva s pripadajočo dokumentacijo se lahko pošlje na sedež borze v fizični obliki, ali v elektronski obliki na naslov: upravljanje-trgov@ljse.si. Javno dostopne dokumente (statut, vpogled v sodni register ter register KDD) borza običajno pridobi sama, prav tako vam naši strokovnjaki lahko pomagajo z izpolnjevanjem druge dokumentacije. Če potrebujete pomoč, nas kontaktirajte.

Na podlagi zahteve borza odloči o uvrstitvi podjetja na borzo, in določi datum začetka trgovanja, ki je praviloma dva delovna dneva po datumu uvrstitve.

Borza o svojih odločitvah obvesti javnost z objavo na SEOnet.