Uvrstitev obveznic: Stroški uvrstitve

Za uvrstitev obveznic na borzni trg ima podjetje naslednje stroške v razmerju do borze:
  • enkratni stroški, ki se plačajo ob uvrstitvi:
    • pristojbina za uvrstitev obveznic v trgovanje
    • pristojbina za odločanje o uvrstitvi
  • tekoči stroški za čas kotacije na borzi:
    • pristojbina za vzdrževanje kotacije obveznic (letni strošek)
    • nadomestilo za uporabo paketa SEO in INFO HRAMBA (mesečni strošek)

Primer izračuna stroškov borze za uvrstitev serije obveznic v velikosti 30 mio EUR*:
Pristojbina za odločanje 550,00 EUR (enkratni znesek)
Pristojbina za uvrstitev 3.000,00 EUR (enkratni znesek)
Letna pristojbina za vzdrževanje 3.000,00 EUR (letni strošek)
Letno nadomestilo za paket SEO in IH 4.320,00 EUR (letni strošek)                                             
   
Enkratni strošek ob uvrstitvi 3.550,00 EUR
Letni strošek kotacije 7.320,00 EUR                                                  
 
Primer izračuna stroškov borze za uvrstitev komercialnih zapisov* (strošek ni odvisen od velikosti izdaje):
Pristojbina za odločanje    550,00 EUR (enkratni strošek)
Pristojbina za uvrstitev 1.100,00 EUR (enkratni strošek)                                         
Enkratna objava predstavitvenega dokumenta    360,00 EUR (enkratni strošek)
Letna pristojbina za vzdrževanje         0,00 EUR (letni strošek)
Letno nadomestilo za paket SEO in IH         0,00 EUR (letni strošek)
   
Enkratni strošek ob uvrstitvi              2.010,00 EUR                                                      
Letni strošek kotacije                      0,00 EUR
 
*Vsi stroški so brez DDV.

Več o pristojbinah borze v Ceniku borze.

Več o stroških KDD glede izdaje VP.

Več o stroških ATVP glede odobritve prospekta.