Aktualno: Ljubljanska borza se pridružuje raziskovalnemu programu EBRD

20.05.2020 13:00
SavaRe, d.d. je bila izbrana za sodelovanje v dvoletnem raziskovalnem programu Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) kot eno od 20 podjetij, ki kotirajo na borzah v Bolgariji, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji. Podjetja, ki so obravnavana v programu, izpolnjujejo merila izdajateljev za rast MSP, določena v MiFID II. Dodatni pogoji so tudi redno poročanje v angleščini, velika razpršenost delnic ter da podjetja niso vključena v noben program za izvajanje analiz podjetij.

Več informacij na: https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=PUBLIC_ANNOUNCMENTS_BY_LJSE&doc_id=70523