Ljubljanska borza: Prednosti uvrstitve na organiziran trg

Uvrstitev instrumentov v trgovanje na organiziranem trgu prinaša več prednosti pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev družbe.
 
Ena bistvenih prednosti uvrstitve je lažje financiranje svojega poslovanja in vlaganja v razvoj. Uvrstitev na borzo odpira nove možnosti financiranja podjetja ter omogoča dostop do novih virov sredstev, pri čemer pa dosedanjih virov ne zapira temveč jih dodatno krepi.
 
Z uvrstitvijo na organizirani trg se poveča prepoznavnost podjetja, zaradi zagotavljanja obveznosti poročanja, h kateremu so zavezana. To povečuje zaupanje vlagateljev za investiranje v taka podjetja. Zadolževanje z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je na primer pogosto ugodnejše v primerjavi z bančnimi posojili, zagotavlja pomembno možnost razpršitve virov financiranja ter hkrati običajno ne vsebuje omejitev poslovanja, zavarovanj in drugih zavez, ki pogosto spremljajo bančno financiranje.
 
S kotacijo na borzi se širi krog vlagateljev, tako domačih kot tujih.
 
S prehodom v višji segment borznega trga, v katerem veljajo strožji pogoji za zagotavljanje preglednosti poslovanja, pogosto izboljšuje likvidnost, kar pozitivno vpliva na ceno delnic.
 
Večja preglednost poslovanja pomeni tudi večjo prepoznavnost podjetja v medijih, kar ima neposredne pozitivne učinke na zaupanje in ugled podjetja.