Postani investitor: Prodaja in nakup finančnih instrumentov

Kako kupiti in prodati finančne instrumente?

Finančne instrumente lahko kupite ali prodate samo pri pooblaščenih borznih posrednikih, ki so zaposleni pri borznih članih (borznoposredniške hiše in banke). Za sprejem v članstvo mora borzni član izpolnjevati nekatere pogoje, ki zagotavljajo kar najvarnejše in pregledno poslovanje za vse stranke na trgu kapitala.

Kako potekata nakup in prodaja finančnih instrumentov?

Pred prvim nakupom finančnega instrumenta vam bo borzni posrednik v Centralni klirinško-depotni družbi (KDD) odprl račun, s katerim se bodo pozneje evidentirali vsi vaši nakupi in prodaja finančnih istrumentov. Z borznim posrednikom boste pred trgovanjem podpisali pogodbo o opravljanju borznoposredniških storitev, ki določa medsebojne pravice in obveznosti. Naloga borznega posrednika ni samo nakup in prodaja, ampak tudi svetovanje pri opravljanju poslov. Vendarle pa je na koncu vlagatelj tisti, ki se na podlagi zbranih informacij odloči za najustreznejšo naložbo.

Kakšno naročilo dati borznemu posredniku?

Borzni posrednik opravlja različne vrste poslov - od upravljanja portfelja do izvajanja posameznih vrst naročil. Najosnovnejši vrsti le-teh sta tržno in limitirano naročilo. Če ste finančne instrumente pripravljeni kupiti ali prodati po ceni, ki velja na trgu, oddate borznemu posredniku tržno naročilo. Če pa želite finančne instrumente kupiti ali prodati po točno določeni vrednosti, oddate limitirano naročilo. Obstajajo tudi druge vrste naročil z dodatnimi pogoji načina prikaza in izvedbe ter z dodatnimi pogoji časa izvedbe. Borzni posrednik vam bo za sklenitev posla zaračunal stroške v višini 0,5-1,5 odstotka vrednosti posla. Pred oddajo naročila se z borznim posrednikom tudi posvetujete, katero vrsto naročila izbrati. 

Poleg oddaje posameznih naročil lahko zaupate borznemu posredniku tudi vodenje portfelja.

Kaj potrebujete za prodajo finančnih instrumentov?

Za prodajo finančnih instrumentov potrebujete: osebno izkaznico ali potni list, davčno številko, bančni račun, obvestilo KDD o lastništvu delnic, za osebe, ki so mlajše od 18 let, pa še rojstni list.