Postani investitor: Druga pogosto zastavljena vprašanja

Kako je glede dedovanja finančnih instrumentov?

Glede dedovanja finančnih instrumentov se obrnite na:
KDD - Centralna klirinško-depotna družba, d. o. o.
Tivolska 48, Ljubljana
Tel. (01) 307 35 00
E-pošta: info@kdd.si
Internet naslov: www.kdd.si

Ali lahko prejemam dnevne tečajnice Ljubljanske borze po e-pošti?

Dosegljive so na naših spletnih straneh, na katerih si lahko ogledate tudi arhiv tečajnic. Prav tako jih lahko dobite pri naših vendorjih. Brezplačno se lahko naročite na storitev SEOnet, kjer ob koncu dneva prejmete po e-pošti vsa obvestila izdajateljev, zraven pa je pripeta tudi tečajnica.

Če želite pridobiti podatke o trgovanju na Ljubljanski borzi nas lahko kontaktirate na info@ljse.si.

Kako postati borzni trgovalec?

Več informacij na spletnih straneh za borzne člane.

Kje lahko spremljam tečaje v živo?

Tečaje finančnih instrumentov, ki so uvrščeni na Ljubljansko borzo, lahko spremljate v živo prek pooblaščenih ponudnikov informacij (vendorji), ki jim Ljubljanska borza zagotavlja podatke o trgovanju. Na njihovih spletnih straneh lahko spremljate trgovalne podatke za vse finančne instrumente s 15 minutnim zamikom brezplačno, na kar se samo predhodno naročite. Poleg zakasnjenih podatkov se lahko naročite tudi na druge vrste podatkov, ponudbe vendorjev so namreč različne tehnološko, vsebinsko, pa tudi cenovno, zato se je za nadaljnje informacije treba obrniti nanje.