Progress

PROGRESS je najvišji segment večstranskega sistema trgovanja oz. MTF trga SI ENTER, ki ga upravlja Ljubljanska borza. Namenjen je hitremu, enostavnemu in poceni načinu izdajanja finančnih instrumentov malih in srednje velikih podjetij za potrebe pridobivanja vseh oblik svežega kapitala.
 
Trg predvideva najvišjo stopnjo transparentnosti poslovanja izdajateljev in obveščanja javnosti o relevantnih informacijah povezanih s poslovanjem na trgu SI ENTER. Pred uvrstitvijo instrumentov na trg PROGRESS mora imeti izdajatelj sklenjeno poslovno razmerje s Svetovalcem, družbo, ki nudi podporo pri zagotavljanju obveznosti v segmentu PROGRESS.

Več o PROGRESS