SI ENTER

Trg SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (MTF), ki je nastal pod okriljem Ljubljanske borze kot rezultat aktivnega sledenja trendom, zahtevam in povpraševanju na trgu. Trg SI ENTER ponuja vlagateljem možnosti trgovanja s številnimi instrumenti, ki niso uvrščeni na borzni trg, izdajateljem pa različne načine zbiranja kapitala.
 
V primerjavi z OTC trgom zagotavlja trg SI ENTER preglednejše trgovalne podatke ter boljše oblikovanje tečajev, stopnja preglednosti poslovanja izdajateljev pa je odvisna od segmenta, v katerega so instrumenti uvrščeni. V segmentu BASIC, kamor se uvrščajo instrumenti na pobudo borze, se od izdajateljev ne zahteva razkrivanje poslovnih informacij, v segmenta ADVANCE in PROGRESS, kamor se uvrščajo instrumenti na zahtevo izdajatelja, pa veljajo višji standardi transparentnosti poslovanja izdajateljev in njihovih instrumentov. 

Več o SI ENTER