Uvrstitev delnic: Stroški uvrstitve delnic

Za uvrstitev delnic v Standardno kotacijo ima podjetje naslednje stroške v razmerju do borze:
  • enkratni stroški, ki se plačajo ob uvrstitvi:
    • pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje
    • pristojbina za odločanje o uvrstitvi
  • tekoči stroški za čas kotacije na borzi:
    • pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic (letni strošek)
    • nadomestilo za uporabo paketa SEO in INFO HRAMBA (mesečni strošek)

Primer izračuna stroškov borze za uvrstitev razreda delnic v velikosti 30 mio EUR*:
Pristojbina za odločanje   550,00 EUR (enkratni znesek)                                                       
Pristojbina za uvrstitev 5.500,00 EUR (enkratni znesek)                          
Letna pristojbina za vzdrževanje 9.000,00 EUR (letni strošek)
Letno nadomestilo za paket SEO in IH   4.320,00 EUR (letni strošek)
   
Enkratni strošek ob uvrstitvi    6.050,00 EUR                                                          
Letni strošek kotacije 13.320,00 EUR

*Vsi stroški borze so brez DDV.

Več o pristojbinah borze v Ceniku borze.

Več o stroških KDD glede izdaje VP.

Več o stroških ATVP glede odobritve prospekta.