Pretekli dogodki: Webinar: Predlog sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb - javna razprava

torek, 05. oktober 2021

Webinar: Predlog sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb - javna razprava

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sta v okviru javne razprave na webinarju predstavila najpomembnejše spremembe Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022 in bo nadomestil do sedaj veljavnega iz leta 2016.

Posodobljen kodeks poleg redakcijskih in nomotehničnih popravkov vsebuje tudi pomembne vsebinske spremembe, ki so predstavljene v preambuli kodeksa in po posameznih načelih v obrazložitvi sprememb kodeksa. Razlogi za prenovo kodeksa po petih letih so predvsem v spremembi regulatornega okolja, ki se je odrazilo v noveli ZGD-1, drugi relevantni zakonodaji in vrsti novih priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja doma in v tujini. Namen kodeksa ostaja enak. Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Priporočilom lahko sledijo tudi druge družbe z namenom oblikovati transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki dviguje raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v slovenski sistem upravljanja družb. V okviru webinarja predstavljamo Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017‒2019.
 
Brezplačen webinar je potekal 5. oktobra.

V sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije